Laden...

Ma T/m vr 08:00 tot 22:00

Zaterdag van 08:00 tot 16:00

0613652389

Succes

→ Winkelwagen bijgewerkt

Info

→ Winkelwagen bijgewerkt

Succes

E-mail verzonden!

Fout

E-mail niet verzonden!

Fout

Artikel niet meer op voorraad!

Fout

Succes

Succes

Fout

Over Ons

Autorijschool Aldin is actief in Drachten. Je kunt lessen volgen van maandag tot en met zaterdag in Drachten, Leeuwarden, Heerenveen en omgeving. Via de instructiekaart worden de vorderingen bijgehouden en wordt de opleiding aan iedere leerling aangepast. Je volgt lessen door middel van een gestructureerd lesplan met een vaste rij instructeur. Autorijschool Aldin is een kleine rijschool die groot is in persoonlijke benadering en waar kwaliteit voorop staat. Iedereen moet met plezier zijn of haar rijbewijs kunnen halen. Voor beginners, voor herexamens of even je kennis weer opfrissen? Je bent van harte welkom bij Autorijschool Aldin!

Meld je nu aan via de contactpagina of bel direct: 06 13652389


IMG_0417.JPG

image.jpeg

Algemene Voorwaarden

Artikel 1 Verplichtingen van de autorijschool

1.1

De leerling krijgt praktijkles van een instructeur die aan de eisen voldoet van de Wet Rijonderricht Motorrijtuigen (WRM). De instructeur is in het bezit van een geldig instructeur certificaat.

1.2

Het rijexamen wordt door de rijschool binnen 2 weken gereserveerd nadat je de examen kosten per bankoverschrijving of contant hebt betaald.

1.3

De leerling legt het rijexamen in principe af met de auto waarin de rijlessen zijn gegeven. In geval van overmacht kan het echter voorkomen dat de leerling het examen aflegt in een vervangende lesauto.

1.4

De rijles wordt volledig benut door de leerling.

1.5

De rijschool heeft voor het geval er iets gebeurt waarvoor zij ten opzichte van jou aansprakelijk is, een goede bedrijfsverzekering afgesloten.

1.6

Indien de lessen niet door kunnen gaan als gevolg van ziekte van de instructeur of een ongeval, weer-en/of verkeersomstandigheden wordt de leerling hiervan tijdig op de hoogte gesteld en wordt er een nieuwe afspraak gemaakt of een vervangende instructeur ingezet. De leerling kan in zo'n geval geen aanspraak maken op enige restitutie en/of schadevergoeding.

Artikel 2 Verplichtingen van de leerling

2.1

Om de lessen te volgen moet je 16,5 jaar zijn. Tevens dient de leerling tijdens de lessen altijd een geldig legitimatiebewijs bij zich te hebben.

2.2

De leerling zorgt ervoor om op tijd en op de afgesproken plaats voor de rijles klaar te staan. Is de leerling iets te laat, dan wacht de instructeur altijd 15 minuten op de afgesproken plaats. Ben je er dan nog niet, dan heeft de rijschool het recht om de les in rekening te brengen.

2.3

De leerling mag een rijles afzeggen of verschuiven. Dit kan tot 24 uur voor de rijles. Daarna heeft de rijschool het recht om de les in rekening te brengen in verband met de gereserveerde tijd.

2.4

De leerling verstrekt alle noodzakelijke informatie over zijn/haar medische en/of psychische toestand, medicijn, alcohol en/of drugsgebruik naar waarheid aan de rijschool.

2.5

Indien de leerling iets verzwijgt uit hetgeen in 2.4 vermeld staat, dan heeft de rijschool het recht de lessen (lesovereenkomst) per direct te doen beëindigen zonder enige restitutie van lesgelden.

2.6

Bij schade ontstaan als gevolge van de in 2.4 genoemde situaties heeft de rijschool het recht om dit te verhalen op de leerling.

Artikel 3 Voorwaarden wijze van betaling

3.1

Betalingen van losse lessen zijn alleen contant mogelijk bij de instructeur en dienen voldaan te worden na iedere les.

Losse examens dienen voor aanvraag van het examen contant of per bankoverschrijving te zijn voldaan.

3.2

Voor betalingen bij lespakketten dient het totaalbedrag 1 week voor aanvang van de eerste les per bankoverschrijving voldaan te zijn. Ook is het eventueel mogelijk om lespakketten in termijnen te betalen. De eerste termijn dient dan 1 week voorafgaand aan de eerste les voldaan te zijn.

De rest van de termijnen vervolgens elke maand op dezelfde datum betalen tot dat het totaal bedrag voldaan is.

1x gratis herexamen alleen bij lespakketten met als voorwaarde niet langer dan 2 weken lesonderbreking.

Bij het niet of tijdig betalen van lespakketten en termijnen komt het gratis herexamen te vervallen.

3.3

Komt het toch voor dat de leerling niet tijdig betaalt, dan hanteert de rijschool de volgende procedure:

A. Indien er een achterstand in de betaling ontstaat krijg je in eerste instantie een mondelinge waarschuwing. Wordt dit echter ook achterwege gelaten ontvang je 8 dagen na de waarschuwing een factuur van de achterstand.

B. De rijschool heeft het recht het bedrag van de achterstand te verhogen met een minimum van €15,- aan administratiekosten. Bovendien mag de rijschool rente vragen over het verschuldigde bedrag nadat er 14 dagen zijn verstreken na de factuurdatum. Deze rente bedraagt de wettelijke rente vermeerderd met 2% op jaarbasis.

3.4

Mocht het toch voorkomen dat een leerling niet betaalt, dan zal de rijschool genoodzaakt zijn een incassobureau in te schakelen. De extra kosten komen in rekening voor de leerling.

3.5

Als je een lespakket hebt aangeschaft en je behaalt je rijbewijs terwijl je het pakket nog niet volledig hebt benut, dan heb je geen recht op restitutie. Je hebt immers al korting gehad op de lesprijs.

Artikel 4 Rijexamens

4.1

Als de leerling niet of te laat op een examen verschijnt vanwege oorzaken die aan de leerling toegerekend kunnen worden, moet de leerling de kosten dragen voor een nieuwe aanvraag. Het examen komt dan te vervallen.

4.2

Mocht het rijexamen niet doorgaan wegens slecht weer, bijvoorbeeld door ijzel of sneeuw, dan hoeft de leerling het nieuwe examen niet zelf te betalen. De rijschool heeft dan wel het recht om aan de leerling de kosten van 1 rijles te berekenen.

Artikel 5 Beëindigen van overeenkomsten

5.1

De rijschool heeft het recht om alle vormen van overeenkomsten te doen ontbinden als:

A. De rijschool sterk het vermoeden heeft dat de leerling opzettelijk geen of onjuiste informatie heeft gegeven aan de rijschool. (Zie artikel 2.5).

B. De rijschool sterk het vermoeden heeft dat de leerling opzettelijk niet meewerkt aan de vooruitgang van de lessen.

Artikel 6 Lespakketten

6.1

Het aantal lessen dat in een lespakket wordt aangeboden vertegenwoordigt niet de opleidingsduur. Als een leerling aan het einde van het pakket nog niet toe is aan het praktijkexamen, dan dient de leerling eerst extra lessen te volgen tot dat hij/zij klaar is voor het examen.

Artikel 7 Vrijwaring

7.1

Als de leerling tijdens de rijles of het rijexamen een bekeuring krijgt en/of schade veroorzaakt aan derden, dan gelden de volgende afspraken:

A. De rijschool kan de leerling normaal gesproken niet aansprakelijk stellen voor boetes en schade veroorzaakt aan derden. De rijschool draagt zelf het risico.

B. Als de leerling zich in de lesauto zodanig opzettelijk misdraagt dat er ondanks ingrijpen van de rij instructeur een aanrijding plaatsvindt, dan kan de leerling wel aansprakelijk worden gesteld.

C. Het is ten strengste verboden om tijdens de rijles onder invloed van alcohol en andere middelen die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden, te zijn. Als na een aanrijding blijkt dat de leerling onder invloed was, kan de leerling aansprakelijk worden gesteld.

D. Het is overigens ook verboden om medicijnen te nemen waardoor de rijvaardigheid tijdens de les beïnvloedt wordt. Dit staat duidelijk op een verpakking. Neem altijd contact op met de rijschool als je dergelijke medicijnen moet gebruiken.

7.2

De rijschool zal de leerling vragen of hij/zij een ontzegging van de rijbevoegdheid heeft. De leerling mag in zo'n geval ook geen lesauto besturen. Als de leerling toch rijlessen neemt, kan de leerling aansprakelijk worden gesteld voor eventuele (financiële) gevolgen zoals boetes en/of schade veroorzaakt aan derden.